CULLEN rodina KLUB --->zde
Listopad 2008

vtipy

6. listopadu 2008 v 19:46 | katy |  Aktuální články

O zvířatech

Najde veverka tři oříšky. Rozlouskne první - stříbrné šaty, rozlouskne druhý - zlaté šaty, rozlouskne třetí - diamantové šaty.
Veverka se skulí na větev a rozpláče se: "Já se snad kvůli tý zkurvený pohádce nikdy nenažeru!!!

Před obchodem je hrozná fronta a všichni netrpělivě čekají ve frontě, až otevřou. Najednou přihopká králík, všechny předběhne a hrne se ke dveřím. Jak to vidí medvěd, rozčílí se, popadne zajíce za uši a zahodí ho až na konec fronty. Za chvíli vidí králíka znovu, jak se snaží dostat dopředu. Zase ho zahodí až na konec fronty. Potřetí, když se králík blíží ke dveřím obchodu, bručí si pro sebe: "Já snad dneska neotevřu!"

Sedí kráva na plotě a okolo letí prase. Kráva říká: "Jé, prase lítá." A prase na to: "Drž hubu nebo ti dám žihadlo!"

Přijde reportét ke slepici a říká: "Vy jste vyseděla to 20kilové vejce?"
"Ano."
"Jaké máte další úmysly?"
"Vysedět 30 kg vejce."
Reportér pak jde za kohoutem a ptá se: "Vaše slepice opravdu vyseděla 20 kg vejce?"
"Ano."
"A jaké máte další úmysly?"
"Rozbít krocanovi hubu."

Dva medvědi sedí na podzim na palouku a koukají se, jak ze stromů padá listí. Jeden se otočí na toho druhého a povídá: "Jednou bych rád vynechal zimní spánek, abych viděl toho člověka, který tam ty listy na jaře lepí zpátky."

O blondýnkách


Jde blondýnka se psem, zastaví se a čte noviny. Příjde k ní brunetka a ptá se: "To je krásnej pejsek, co stojí?"
"Já taky nevím, proč si ten blbec nesedne."

Blondýnka už delší čas stojí na autobusové zastávce.
Všimne si toho muž, který prochází kolem, a říká jí: "Slečno, ten autobus jezdí jen ve svátek."
Blondýnka se rozzáří jako vánoční stromeček a s úsměvem povídá: "No tak to mám velké štěstí, protože ten mám právě dneska!"

Prochází se blondýna v muzeu a rozhlíží se kolem sebe, až narazí do stolku s vázou, která spadne na zem a rozbije se na kusy. Přiběhne rozzuřený hlídač a řve na ní: "Ženská nešťastná, ta váza byla z 15. století!!!" Blondýnka se chytne za srdce a povídá: "Uuuufff, a já se bála, že je nová."

Dvě blondýny se dohodnou, že si udělají autoškolu. Jedné už se podaří složit zkoušky a ptá se druhé: "Tak co, už to taky máš?"
Druhá odpoví: "Nemám, vyhodili mě."
"To není možný, a proč?" ptá se první.
"No, přijeli jsme na kruhovej objezd a tam byla značka "30", tak jsem to třicetkrát objela a oni mě vyhodili."
"Za tohle, jo?! A počítala jsi správně?"

Jede blondýna autem a narazí do stromu. Vyleze z auta, obejme strom a něžně povídá: "Strome, stromečku, promiň, promiň, ale já troubila!"


O Pepíčkovi

Začal nový školní rok. Učitelka vejde do třídy a praví: "Milí žáci, mám pro vás radostné překvapení. Každé pondělí přesně v osm hodin vám položím jedinou otázku. Těžkou, ale kdo správně odpoví, nemusí týden chodit do školy."
"Hurá," radují se děti. A paní učitelka se ptá: "Kolik kilogramů písku má Sahara?"
Ticho.
Příští pondělí přišla paní učitelka, podívala se na stůl a vypískla: "Kdo sem dal tu chcíplou myš?!"
"Já," vyskočí Pepíček z první lavice a už téměř ode dveří zavolá: "Nashledanou za týden!"

Tetička přinese Pepíčkovi atlas a říká: "Pepíčku, tohohle atlasu si važ, ten je ještě z mého mládí!"
"A teto, je tam už Amerika?" opáčí Pepíček.

Ptá se Pepíček paní učitelky: "Mohu být potrestán za něco, co jsem neudělal?"
Učitelka: "To v žádném případě!"
Pepíček: "Tak to je dobře. Já jsem totiž neudělal domácí úkol!"

Anička volá Pepíčkovi: "Pepíčku, přijď dneska večer k nám, nikdo nebude doma."
Pepíček se navoní, učeše, obleče, přijde, zazvoní.....a nikdo není doma...

Hádanky

6. listopadu 2008 v 19:42 | katy |  Aktuální články

Hádanky


Co dělá blondýnka před zrcadlem se zavřenýma očima?

(Kouká na sebe jak spí!)


Přes den to štěká, v noci to plave, co to je?

(Tchynina zubní protéza.)


Víš, kteří lidé jsou nejšťastnější?

(Sklerotici. Mají vše na co si vzpomenou.)


Víš, kdo je největší frajer na světě?

(Chleba, protože má dvě patky.)

Podivuhodné číslo pí

6. listopadu 2008 v 19:38 | katy |  Aktuální články

Podivuhodné číslo pí

Pí je malé písmenko řecké abecedy. Číslo pí vypočítal holandský matematik Ludolf van Ceulen v roce 1610 na 35 desetinných míst. Vypočítal ho Archimédovou metodou pro pravidelné mnohoúhelníky. Žil v letech 1540-1610. Od roku 1974 je číslo pí spočítáno počítači na milion desetinných míst.

V polovině dvacátého století se podařilo prokázat, že počet desetinných míst čísla pí je nekonečný. Je proto možné jej určovat se stále větší přesností, aniž by se kdokoli mohl dopočítat jeho konce. Dodnes se neví, zda pořadí, v jakém desetinná místa po sobě následují, je náhodné, nebo se od určité pozice stává pravidelným.

Délku každé kružnice vypočítáme, když její průměr násobíme číslem pí.
Při praktických výpočtech používáme hodnotu: pí = 3,14.
Číslo pí je též často vyjadřováno zlomkem: .
Obsah kruhu vypočítáme jako součin Ludolfova čísla pí a druhé mocniny poloměru. Číslo pí vyjadřuje poměr obvodu kruhu (ležícího v rovině) k jeho průměru.
Tento poměr je pro všechny průměry kruhu stejný. Číslo π je iracionální, nedá se vyjádřit jako zlomek s celočíselnými koeficienty (a jeho přesnou hodnotu nelze zapsat konečným desetinným rozvojem).

Toto číslo bylo známo již v antice, např. Egypťané v té době používali hodnotu 3,16.


p = 3,14